Chính sách bảo mật thông tin

  1. Mục đích thu thập thông tin

Mục đích của việc thu thập thông tin khách hàng nhằm liên quan đến các vấn đề như:

– Hỗ trợ khách hàng: mua hàng, thanh toán, giao hàng.

– Giải đáp các thắc mắc về bệnh học mà bạn gặp phải và quan tâm.

– Giới thiệu các sản phẩm phù hợp với các nhu cầu và hỗ trợ bạn trong quá trình điều trị bệnh.

– Gửi thông báo các chương trình, sản phẩm mới nhất của chúng tôi.

– Giải quyết vấn đề phát sinh khi mua hàng.

– Ngăn chặn các hoạt động phạm pháp.

– Đo lường và cải thiện các dịch vụ của chúng tôi.

Thông tin cá nhân mà chúng tôi thu thập của bạn khi bạn gửi thắc mắc về cho chúng tôi, bao gồm:

Họ, tên:

Địa chỉ liên hệ:

Điện thoại liên hệ:

Thông tin bệnh lý và những thắc mắc về bệnh học liên quan.

  1. Phạm vi sử dụng thông tin

Website sử dụng thông tin khách hàng cung cấp để:

– Cung cấp các dịch vụ liên quan đến khách hàng.

– Gửi các thông báo về các hoạt động trao đổi thông tin giữa khách hàng và Website.

– Ngăn ngừa các hoạt động phá hoại tài khoản người dùng của khách hàng hoặc các hoạt động giả mạo khách hàng.

– Liên lạc và giải quyết với khách hàng trong những trường hợp đặc biệt.

–  Không sử dụng thông tin cá nhân của khách hàng ngoài mục đích xác nhận và liên hệ có liên quan đến giao dịch tại Website.