Đội Ngũ
Nhân Sự

Trong suốt hơn 10 năm xây dựng và phát triển, số lượng nhân sự BIMIPHARMA chạm mốc trên 300 thành viên, rộng khắp cả nước.

BIMIPHARMA luôn mong muốn tìm kiếm những ứng viên phù hợp, đặt  họ vào đúng vị trí để có thể khai thác và phát huy hết khả năng. Theo phương châm: “Người giỏi nhất chưa chắc đã phải người phù hợp nhất. Người phù hợp nhất cũng chưa chắc đã phải là người giỏi nhất”.

Phát triển con người là một trong các giá trị cốt lõi của BIMIPHARMA, phát triển con người luôn luôn được ưu tiên hàng đầu. Ngoài ra, tổ chức các hoạt động: văn hóa, thể thao, khóa đào tạo bồi dưỡng… xây dựng và phát triển văn hoá doanh nghiệp, môi trường làm việc thân thiện, năng động góp phần đưa các thành viên của BIMIPHARMA, xích lại gần nhau và gắn bó hơn với công ty. Hình thành một khối thống nhất, vững bước tương lai với mục tiêu trở thành doanh nghiệp số 1 ngành Dược Việt Nam.

Nghiên Cứu
Phát Triển

Quản lý
Chất Lượng