BIMI LYTE VỊ TÁO -

15,000

Thực phẩm này không phải là thuốc, không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.

TIÊU CHUẨN: 09/2018/TCSP-BM

SỐ ĐKSP: 10072/2018/ĐKSP