MEN VI SINH BIMILAC -

170,000

Thực phẩm này không phải là thuốc, không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.

TIÊU CHUẨN: 11/2018/TCSP-BM

SỐ ĐKSP: 01753/2019/XNQC

còn 1155 hàng